OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi

“Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçmiştir. Proje, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD), Özyeğin Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ortaklığında uygulanmaktadır. Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanmaktadır. “Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” projesi ile de öncelikli olarak beyaz eşya sektörü olmak üzere tüm yan sanayi sektörlerinde çalışan KOBİ ve girişimcilerin dijital dönüşüm becerilerinin geliştirilmesi ve küresel düzeyde rekabetçi hale getirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaları 2017 yılından beri süregelen projeye tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık olarak 10 Milyon Avro’dur.

Bizden Haberler

Ankara Inovasyon, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri Ziyaretleri
29-30 Mayıs 2023’de Ankara’da bulunan inovasyon, girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren merkezler ziyaret edilmiştir. Ziyaret programı kapsamında Türkiye’de sanayinin ...
Lighthouse Toplantı Serisi – I
28 Nisan 2023 tarihinde BEYSAD, Özyeğin Üniversitesi, beyaz eşya sektörü ana ve yan sanayi temsilcilerinin katılımıyla OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nde Lighthouse ...
İzmir-Manisa Inovasyon, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri Ziyaretleri
10-11 Nisan 2023’de İzmir ve Manisa’da bulunan inovasyon, girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren merkezler ziyaret edilmiştir. Ziyaret programı kapsamında ...
Dijital Dönüşümde Sektörel İç Görüler ve Yol Haritası Çalıştayı
20 Ekim 2022 tarihinde OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nin ilk çalıştayı BEYSAD, Özyeğin Üniversitesi, TÜSİAD, beyaz eşya sektörü ana ve yan sanayi ...