Eğitim

Dijital teknolojiler, trendler ve endüstriye etkileri konusunda katılımcıların farkındalık ve birikimlerini arttırma amaçlı programlar

Operatörler, orta düzey yöneticiler ve üst kademe mühendislere yönelik hazırlanan eğitim programları kapsamına göre 1 veya 2 günlük olarak kurgulanmıştır. Eğitimlerin amacı katılımcıları dijital trendler, endüstri 4.0’ın temel dinamikleri ve gelişen teknolojilerin sanayideki kullanımına yönelik bilgilendirmek ve yetkinliklerini arttırmaktır. Eğitim katılımcıları, dijital teknolojilerin uygulamalarını OzUBEX’de var olan ekipmanlar ve hat üzerinde gözlemleyerek bu teknolojilerin getirebileceği faydayı ve etkilerini de değerlendirebileceklerdir.

Dijital Dönüşüm Programları

Deneyimsel öğrenme prensibi temelinde kurgulanan tanılama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin entegre bir şekilde verildiği 8 ve 16 haftalık programlar

Nesnelerin interneti, kalite, bakım, otomasyon ve sürdürebilirlik gibi konular üzerinde tasarlanan dönüşüm programları dijital olgunluk seviyeleri ölçümlenen katılımcı firmalara önce OzUBEX’de uygulamalı eğitimler vermeyi sonrasında da eğitimden edinilen çıktıların firma üretim sahasında uygulanmasını destekleyici danışmanlık hizmetleri sunarak firmaların dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırıp daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dijital dönüşüm programları deneyimsel öğrenme prensibi üzerine kurgulanmış olup katılımcıların firmalarının dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük eden “değişim ajanları” olmasını ve programdan edindikleri kazanımları aktif olarak üretim ve yönetim süreçlerine yansıtarak en kısa zamanda pozitif etki almalarını amaçlamaktadır.

Ar-Ge

Araştırma fonu başvurularında destek, bununla birlikte ürün geliştirme ve araştırma çalışmalarında ekipmanlara erişim ve üniversite uzmanlarıyla iş birliği

OzUBEX, KOBI’lerin dijital dönüşümünü desteklemek adına bünyesinde var olan insan kaynağını ve ekipmanları dijital dönüşüm odaklı Ar-Ge faaliyetlerine ve projelerine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikli belirlenen Ar-Ge hizmeleri:

  1. Proje Başvuru Desteği: AB ve Kamu destek programları kapsamında çıkan çağrılara proje hazırlama sürecinde firmalara destek sağlayarak dijital dönüşüme yönelik projelerin hayata geçmesine katkı sunmak
  2. Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlığı: Ar-Ge faaliyetlerini daha kurumsal ve dijitalleşme odaklı bir yapıya büründürmeyi amaçlayan firmalara sektörün ve kurumun ihtiyaçlarını gözeterek kurulum sürecinde danışmanlık hizmeti sunmak
  3. Ürün Geliştirme: OzUBEX bünyesinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ürün geliştirmeye (karekterizasyon, ölçümleme, prototiple vs.) yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi.

Danışmanlık

Çeşitli olgunluk seviyeleri için olgunluk değerlendirmesi, üretimle ilgili sektör sorunlarına yönelik uzmanlık sağlama ve çözümler tasarlama

Danışmanlık hizmetleri iki ana eksen üzerine kurgulanmıştır:

  1. Olgunluk Seviyesi Değerlendirme: OzUBEX bünyesinde geliştirilen olgunluk seviyesi değerlendirme araçları ile firmaların dijital olgunlukları, otomasyon seviyesi değerlendirmesi ve nesnelerin interneti kullanımı olgunluk seviyesi ölçümleri yapılabilmektedir.
  2. Çözüm Geliştirme: Firmaların dijital dönüşüm sürecinde karşılaştıkları özel sorunlara firma odaklı çözümler (örn: sistem entegrasyonu, ölçümleme, yazılım çözümleri) üretme amaçlı danışmanlık hizmetleri

Ortaklıklar

Teknoloji sağlayıcıları için yeni iş fırsatlarının oluşturulması, girişimci ekosisteminde işbirlikleri kurularak girişimci – sanayi ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ve uygulanabilir dijital çözümlerin arttırılması

Dijital dönüşüm yolculuğuna en doğru stratejinin kurgulanıp firmaların en uygun çözümü en doğru şekilde alabilmelerini sağlamak adına OzUBEX olarak hem teknoloji sağlayıcılarıyla hem de dijital dönüşüme yönelik çözümler geliştiren girişimcilerle ortaklıklar kurarak çok boyutlu bir dijital dönüşüm ekosisteminin oluşturulmasına katkı sunmak hedeflenmektedir.

Teknoloji sağlayıcalarla yapılacak işbirlikleri sayesinde hem teknolojik trendler daha etkin takip edilmesi hem de bu teknolojilerin Merkezimizde sergilenip uygulanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda teknoloji sağlayıcalarla kurulacak ortaklıklarla dijital dönüşüm sürecindeki firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek en uygun çözümlere erişimin sağlanabilmesine çalışılacaktır.

OzUBEX katkılarıyla geliştirilecek olan Endüstri 4.0 odaklı girişimcilik programı hem girişimcilere sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyacakları ürün ve hizmetleri tanımlamalarında yardımcı olmayı hem de start-upların geliştirdiği ürün ve çözümlerin etkin bir şekilde sanayide kullanılmasını sağlayacak bağı oluşturmayı amaçlamaktadır.